11 November 2003

Holdingul Tofan Grup, lovit din interior (Romania Libera)

Holdingul Tofan Grup, lovit din interior

Ştefan Rădulescu a dat o “gaură” de 70 de milioane de dolari

În 1997, Tofan Grup a încheiat o înţelegere cu Nomura International (subsidiarul european al lui Nomura Securities Co.) – contra sumei de 100 de milioane de dolari, Nomura urma să preia mai multe societăţi în care acţionar era Gheorghe Tofan. Printre ele şi SC Tofan Trans SA (TTR). Ulterior, Tofan împreună cu mai mulţi acţionari ai holdingului merg la Paris, unde convin cu Nomura ca TTR să fie scoasă din înţelegere. Nomura acceptă. Se convine însă pentru cesionarea acţiunilor deţinute de Tofan Grup SA (TGR) şi Danubiana în TTR către acţionari persoane fizice.
În 1999, Tofan Trans cumpără de la FPS un pachet (majoritar) de acţiuni de 54.07%, acţiuni deţinute de Fond la Rotras SA Drobeta Turnu-Severin. Pentru scoaterea TGR şi Danubiana din structura acţionariatului TTR, administratorul TTR şi om de mare încredere al lui Tofan, Ştefan Rădulescu, întocmeşte un proces-verbal al AGA, care urma să fie semnat de reprezentanţii TGR şi Danubiana. Procesul verbal nu a fost semnat, pentru că Nomura ceruse suspendarea demersurilor. Procesul verbal rămâne în stare de proiect.

Ştefan Rădulescu “se orientează” repede

Administratorul unic al TTR, Ştefan Rădulescu, a înţeles că poate da lovitura de milioane de dolari. În august 2001 înregistrează la Registrul Comerţului un proces-verbal fals. Pe procesul verbal din octombrie 1999 au apărut semnăturile tuturor acţionarilor, inclusiv cea a lui Gheorghe Tofan. Omul de afaceri a făcut plângere la IGP şi, în urma expertizei grafologice, poliţiştii constată că semnătura lui Tofan era falsă. Prin înregistrarea procesului verbal la Registrul Comerţului, structura acţionariatului TTR se modifică, în sensul că TGR şi Danubiana sunt scoase din acest acţionariat. Structura acţiunilor devine următoarea: Gheorghe Tofan – 53%, Ştefan Rădulescu – 25%, Şotae – 7%, Bucurenciu – 7%, restul – 2%.
Nomura descoperă abuzul lui Ştefan Rădulescu şi solicită revenirea la structura legală a acţionariatului. AGA TTR, întrunită la 20 septembrie 2001, repune TGR şi Danubiana în drepturile iniţiale. TGI (Tofan Grup îşi schimbase denumirea în Tofan Grup International) şi Danubiana solicită de la Rădulescu situaţia financiară a TTR, dar acesta refuză sistematic.

Dosarele penale zac la Poliţie

Rădulescu desfiinţează AGA. TGI şi Danubiana îl dau în judecată. Obţin o hotărâre a Tribunalului Bucureşti pentru convocarea AGA, care a devenit executorie. Acţionarii vin la sediul TTR pentru aplicarea sentinţei, dar găsesc o altă firmă la poartă. Tot în virtutea procesului verbal fals este modificată, de mai multe ori, structura acţionariatului TTR. TGI şi Danubiana apar la Registrul Comerţului radiate, în calitatea de acţionari la TTR. Sunt formulate plângeri penale împotriva lui Ştefan Rădulescu. Acesta, între timp, a modificat numele TTR în Rotras International Holding SA. Este schimbat sediul social şi se majorează capitalul social. Rădulescu devine acţionar majoritar. În această calitate, începe să vândă tot ce se poate.
Întreaga afacere ne-a fost rezumată de domnul Tofan: “Concret, este vorba despre un prejudiciu de 70 de milioane de dolari adus Holdingului Tofan Grup de către administratorul societăţii TTR, adică um om de încredere. Prin fals şi uz de fals, Rădulescu a modificat acţionariatul Tofan Trans. Deşi am formulat plângeri penale în care am cerut sechestrul asigurator pe TTR, IGP nu a luat nici o măsură. Dosarele penale zac de atât timp la poliţie. Astfel, Rădulescu a putut vinde clădirea Rotras cu suma derizorie de 380,000 de dolari, iar utilajele, de mare performanţă şi deosebit de scumpe, le-a vândut la fier vechi contra sumei de 5 milioane de dolari. Cei aproximativ 400 de muncitori ai întreprinderii au fost trimişi în şomaj. Dintr-o firmă cu profit, Tofan Trans a ajuns falimentară. Iar noi nu putem face nimic din cauza ambiguităţilor legislative şi procedurale”.

Mihail Mihăilescu
11.11.2003, România Liberă, p. 08

No comments: