08 July 1999

Biografia unei afaceri (Romania Libera)

Rominia de după 1989 a cunoscut, cel puţin in domeniul transportului rutier de mărfuri, o dezvoltare de proporţii care a generat exigenţe, cu fiecare an mai mari, n ceea ce priveşte calitatea drumurilor, performanţele autovehiculelor cat şi ale serviciilor tehnice in acest segment de activitate. Progresul realizat de industria constructoare de autovehicule a obligat industria de anvelope autohtonă să se dezvolte nu numai sub aspect cantitativ cat şi calitativ şi sortimental.

# Aliniere la standardele internaţionale
Tofan Grup deţine in prezent pachetul majoritar de acţiuni in trei mari unităţi de producţie de anvelope: Danubiana, Victoria şi Silvania Noua gamă de produse este rezultatul unui efort investiţional in utilaje de ultimă generaţie, al utilizării de materii prime la nivelul marilor companii internaţionale cat şi al implementării de noi tehnologii rezultate din cercetarea proprie sau din colaborarea cu parteneri străini Anvelopele sunt omologate internaţional in conformitate cu normele europene şi americane.

# Controlul strict al producţiei
Anvelopele produse de Tofan Grup pot echipa toate tipurile de autocamioane fabricate in lume cat şi o mare diversitate de vehicule destinate transportului urban sau muncilor in agricultură, minerit, cariere de piatră sau explorări forestiere Au fost lansate pe piaţă anvelope din CLASA DE VITEZĂ care permit rularea cu 130 km/h, funcţie de tipul vehiculului Controlul strict al procesului de fabricaţie a fost certificat de către BRITISH STANDARD INSTITUTION in conformitate cu standardul ISO 9001 şi 9002, fapt care atestă practic constanţa calităţii procesului de fabricaţie a anvelopelor produse de companiile din cadrul Tofan Grup.

# Garanţie in termeni reali
Tofan Grup a realizat in Rom‚nia singura reţea de distribuţie la nivel naţional, cu depozite şi reprezentanţe in fiecare reşedinţă de judeţ, cu magazine şi unităţi service in toate localităţile unde au existat cereri. Construirea acestei reţele a fost fundamentată pe o teorie conform căreia clientul trebuie să parcurgă o distanţă foarte scurtă pentru a se putea aproviziona. Garanţiile reale oferite - 2 ani - in cazul anvelopelor de camion şi asocierea numelui TOFAN la denumirea noilor anvelope radiale metal-metal TOFANSTEEL produse de Silvania sunt o dovadă că industria rom‚nească de anvelope poate concura cu orice producător din domeniu.

# Industria de reşapare
Incepand cu anul 1995, Tofan Grup a decis să reabiliteze industria de reşapare din ţară. Atingerea acestui obiectiv a fost posibilă prin cooperarea, in ce priveşte reşaparea la rece, cu liderul mondial in domeniu, firma nord-americană BANDAG. Reşaparea la cald, o altă tehnologie folosită, se face pe utilaje speciale aduse din Danemarca şi Suedia şi este folosită cu success pentru intreaga gamă de anvelope de camionÖ Reşaparea se referă exclusiv la anvelopele de camion şi camionetă şi reprezintă doar 5% din activitatea Tofan Grup. Tofan Recap a primit certificarea BRITISH STANDARD INSTITUTION in conformitate cu ISO 9001, ca o recunoaştere internaţională a calităţii lucrărilor executate de Tofan Recap.