09 December 1994

S-au decernat Trofeele Libertatea '94 - 10 Oameni pentru Romania (Libertatea)

Marcel Avram, Sergiu Celac, Ilie Dumitrescu,

Mugur Isărescu, Teodor Meleşcanu,

Lavinia Miloşevici, Anton Rossbach,

Leonida Teoharie, Gelu Tofan, Gabriel Ţepelea

05 December 1994

10 Oameni pentru Romania (Libertatea)

GELU TOFAN

Exponent de frunte al noii clase medii pe care o creează economia de piaţă, Gelu Tofan a demonstrat cum se pot imbina fericit iniţiativa privată, experienţa economică şi sentimentul de responsabilitate faţă de valorile culturale. Sponsor sincer şi generos al unei vieţi spirituale aflată mereu Ón dificultate, Gelu Tofan este un deschizător de drumuri şi de suflet.

27 April 1994

La Todireni a plouat cu paine si poale-n brau (Libertatea)

TODIRENI, o aşezare botoşeneană ca multe altele de pe plaiurile moldovene, a trăit sambătă, de Sfantul Gheorghe, una din cele mai frumoase clipe din multiseculara sa existenţă. Din iniţiativa unui inimos fiu al satului, domnul Gelu Tofan, a fost inaugurat, aici la Todireni, primul complex de morărit şi panificaţie de pe aceste meleaguri. Am solicitat domnului Gelu Tofan să ne facă o scurtă prezentare a acestei fabrici de p‚ine şi bucurii pentru locuitorii multor aşezări din zonă.

- Complexul de morărit şi panificaţie PRODMP S.A. din Todireni este o societate pe acţiuni cu capital de 500 milioane lei, principalii acţionari fiind TOFAN GRUP şi TOFAN TRANS. Constituirea lui aici, In satul meu natal, se datorează atat unor factori emoţionali cat şi unor factori pur economici. Firesc, fiind din Todireni nu puteam să amplasez acest complex Intr-o altă localitate, indifernt de mărimea caştigurilor ce ar urma să se obţină. Din punct de vedere economic, construirea morii şi a fabricii de paine pe aceste locuri se explică prin abundenţa In zonă a materiei prime pentru cele două grupuri ale morii (grau şi porumb) cat şi prin cererea mare de paine şi articolelor patiserie de către locuitorii satelor şi comunelor din jur care, pană acum, se aprovizionau cu aceste produse din localităţi foarte Indepărtate. Capacitatea medie a celor două grupuri ale morii este de 500 kg boabe pe oră, iar a sectorului de panificaţie de circa 12.000 de p‚ini pe zi sau diferite sortimente de patiserie. Utilajele au fost aduse din Suedia, la mana a doua, sunt ca şi noi şi complet automatizate. Personalul ce va exploata acest complex este format din oameni ai locului şi au participat la toate fazele investiţiei.

Inaintea inaugurării respective, la Todireni a mai avut loc o premieră. Locuitorii de aici au văzut curgand apă dintr-un robinet In comuna lor. Singura lor sursă de alimentare cu apă, fiind un izvor situat In vale, la circa 300 de metri de comună. De acolo, firma noastră a adus la complex, printr-o modernă staţie de aducţiune, apa necesară intregului proces tehnologic iar surplusul este pus la dispoziţia locuitorilor.